ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

Οριστικά αποτελέσματα αγώνα 10 χιλιομέτρων και Ηλεκτρονικό Δίπλωμα

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017

Τα αποτελέσματα των αγώνων θα ανακοινωθούν μετά την πραγματοποίηση των αγώνων.