ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2017

Η έναρξη των εγγραφών είναι η Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017.

Η λήξη των εγγραφών είναι η Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017.

Μία εγγραφή για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη θα πρέπει να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του αγώνα.

Παρακάτω φαίνονται οι υπερσύνδεσμοι για τις εγγραφές στους αγώνες:

Φόρμα εγγραφής αγώνα 10 χλμ

Φόρμα εγγραφής αγώνα 5 χλμ

Φόρμα εγγραφής στους μαθητικούς αγώνες

Advertisements